Haveselskabet Frederiksborg af 1919

Denne hjemmeside bruger IKKE cookies, jvf. Rapport fra Cookiebot.com 


Velkommen til Frederiksborg Haveforenings NYE hjemmeside.


På disse sider vil du kunne finde stort set alt, der har med Haveforeningen at gøre - Haveforeningen hedder egentlig Haveselskabet Frederiksborg af 1919, men det har nok været for besværligt at bruge til hverdag, så det mere mundrette navn Frederiksborg Haveforening er blevet det navn, som vi er kendt under.

Indgangen til Haven

Stemningsbillede fra HaveforeningenHavebedømmelseDer er kommet referat fra den ordinære generalforsamling. Læs det HER

Der er kommet nye reviderede ordensregler. 

Haver til salg

 

Have nr.79 er til salg for 140.019 kr. plus løsøre.

 

Der er åbent hus d.12-7 og d.13-7 kl.11-12 og d.20-7 og d.21-7 kl. 11-12.

 

Vi har løbende haver til salg, så hold øje med siden og se om der dukker noget op for dig/Jer.

Det er en forudsætning at man er på ventelisten 

 


Fællesarbejde 2023


NYHEDSBREV Maj 2024

Mangler du/I grønne poser til madaffald, kan du/I få dem udleveret på fællesarbejde

 

Fællesarbejde:

Fællesarbejdet starter ved Tutten, hvor vi samles klokken 8.00, herefter fordeles opgaverne.

Der vil være en pause i løbet af formiddagen.

Vi slutter samlet ved Tutten senest kl.11.30

 
 
Parkering:
Vi skal rykke lidt tættere sammen når vi parkere på p.pladsen – det kan lige give et par pladser mere.
Husk nu at ALLE skal parkere på p.pladsen og ikke rundt om i haven , ved fælleshuset , Tutten og på havegangene – læs af og kør din bil ned på p.pladsen

 

 
Kompostpladsen :
For at udnytte pladsen bedre, skal vi køre så langt ud i bunden som muligt og læsse ovenpå det andet – der kommer stadigvæk alt for meget plastik, beton , trykimpræneret træ og alt muligt andet derop der ikke skal  smides her.
 
Grenbunken:
ALLE mindre grene SKAL køres ud på kompostområdet , f.eks grene fra hæk og buske
I grenbunken må der kun ligges grene på max tykkelse ca 10 cm, og en max længde på 1,5 meter.
Store  grene/tykke stammer skal køres på Hillerød genbrugsplads ude på Lyngevejen.
 
Affalds containerne :
Husk at sortere alt dit affald, der må IKKE smides noget ved siden af containerne.
Grønne poser til madaffald, udleveres på fællesarbejde.
 

Haveforeningen

Vedr. adressen i Haveforeningen, så er den ifølge Kommunen, som har opsat de blå skilte ved indkørslerne til Haveforeningen, følgende:

Frederiksborg Haveforening xx, hvor xx=dit havenummer.


Vi har opsat en hjertestarter på fælleshuset

 Hjertestarter

Du kan få mere at vide HER

hjertestop


Tømning af samletanke

Vi har p.t. ingen fast aftale med  et slamsugerfirma,   Slamsugercentralen Rødovre kan foretage en tømning for:

3000 l  ca. 1000 kr.    4000 l   ca 1250,00 kr.

Husk at sætte en plade ud for udstødningen, da naboens hæk (eller din egen) måske kan blive brændt af!!


Sidste nyt vedrørende persondatapolitik.

Vi har, i samarbejde med Kolonihaveforbundet, udarbejdet regler for persondatapolitikken, så den er i overensstemmelse med gældende love og vedtægter.

Du vil kunne læse mere ved at benytte undermenuen, eller dette link.