Haveselskabet Frederiksborg af 1919

Der er nu kommet referat af den ekstaordinære generalforsamling.

Læs det HERDer er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

                                                                                                              

Haveselskabet Frederiksborg af 1919

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

søndag den 7. maj 2023, kl. 14.00 i Fælleshuset

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

1a   Godkendelse af forretningsorden

1b   Valg af stemmeudvalg

  1. Forslag til behandling:

      

       Forslag fra have 47

       Forslag fra have 37

 

Begge forslag kan læses herunder

                                                

3.Eventuelt.

 

Vi gør opmærksom på, at medlemmerne skal være til stede på generalforsamlingen for at afgive stemme, jf. § 15 i vedtægterne. Ligeledes må man ikke være i kontingentrestance.

 

       På bestyrelsens vegne

 

       Per Johansen, formand  FORSLAG1 TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Foreningens vedtægter foreslås ændret således:

 

Nyt pkt. 8.5:

 

Foreningens bestyrelse er berettiget til, at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet gentagne gange udøver hærværk eller skade, på andre medlemmers ejendom eller foreningens fælles ejendom, og efter flere påtaler fortsætter hermed.

 

Nuværende pkt. 8.5 bliver herefter til pkt 8.6, pkt. 8.6 til pkt 8.7 ff

Birgitte C Mørck

Have 47FORSLAG2

Fra have 37.

Vi vil stille til forslag at frigive 90.000 kr. fra special-kontoen til legepladsen i 2023

  • Pengene skal gå til de projekter legepladsudvalget gerne vil implementere på anlægget.
  • Legepladsudvalget ønsker at næste store projekt skal være et klatrestativ med diverse legeredskaber.
  • Forslaget er blevet til i samarbejde med have 37 og legepladsudvalget. Herefter er Mathilde fra have 37 gået ind i legepladsudvalget.