Frederiksborg Haveforening

Du er her: Hjem > Persondata Politik > Samtykke

                                                                                                            

Samtykke-erklæring

 

Undertegnede giver hermed samtykke til at Frederiksborg Haveforening 1919 registrerer og anvender oplysninger om:

 

  • Navn , adresse , post nr. , by
  • Havelods nr. ( medlemsliste )
  • E-mail adresse , telefon nr. og fødselsdata
  • Foto fra fælles aktiviteter
  • Cpr.nr. (bestyrelse medlemmer)
  • I forbindelse med strafferetlige forhold og økonomiske mellemværender kan der blive indsamlet oplysninger om: cpr.nr. , økonomiske , sociale og staffelige forhold.
  • Alle foto , tegninger og oplysninger relateret til bygninger på haveloddet.

 

Formål med dette er:

  • Administration af medlemmer og havelod
  • Deltagelse fælles aktiviteter

Foreningen må ikke anvende oplysningen til andet end ovenfor nævnt.

  • Alle dokumenter om indsamling og behandling af data samt den registreredes rettigheder i Frederiksborg haveforening kan tilgås på Haveforeningens hjemmeside Hsf-1919.dk eller ved henvendelse til bestyrelsen

Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan trække mit samtykke tilbage, medmindre lovgivningen taler imod, f.eks. regnskabslovgivningen.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________
Underskrift

 

 

Have nr.______________

 

DOWNLOAD PRINTERVENLIG UDGAVE HER

TRÆFFETID

Bestyrelsen kan fremover ikke træffes i bestyrelseslokalet om søndagen på fællesarbejdet.

Der henstilles til medlemmerne, at de retter deres spørgsmål til bestyrelsen skriftligt, enten pr. mail til info@hsf-1919.dk, ved at benytte Kontakt-linket på hjemmesiden, eller aflevere materialet i Foreningens postkasse ved Fælleshuset. (Trappen til Kælderen)

nach oben